THÉP TẤM NHẬP KHẨU

Thứ ba - 23/06/2020 00:50
Thép tấm nhập khẩu với chất lượng đồng nhất
Đa dạng về mác thép
Đa dạng xuất xứ: Nhật Bản, hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ, Braxin, Đức, NGa
 
THÉP TẤM NHẬP KHẨU
THÉP TẤM ĐÓNG TÀU

ASTM A131
  C Si Mn P S Cu Cr Ni Mo Al NB V B Ti N
A ≤21 ≤50 ≥ 2.5XC
≤0.035
                   
B ≤21 ≤35 ≥ 0.8                  
D ≤21 ≤35 ≥ 0.6                  
E ≤18 ≤50 ≥ 0.7                  
AH32 ≤18 ≤50 0.9~1.6 ≤0.35 ≤0.20 ≤0.40 ≤0.08 ≥0.015 0.02~0.05 0.05~0.10 ≤0.02  
DH32 ≤18 ≤50 0.9~1.6  
EH32 ≤18 ≤50 0.9~1.6  
FH32 ≤16 ≤50 0.9~1.6 ≤ 0.009
AH36 ≤18 ≤50 0.9~1.6  
DH36 ≤18 ≤50 0.9~1.6  
EH36 ≤18 ≤50 0.9~1.6  
FH36 ≤16 ≤50 0.9~1.6 ≤ 0.009
AH40 ≤18 ≤50 0.9~1.6  
DH40 ≤18 ≤50 0.9~1.6  
EH40 ≤18 ≤50 0.9~1.6  
FH40 ≤16 ≤50 0.9~1.6  
TÍNH CHẤT CƠ LÝ

ASTM A131
  Giới hạn chảy (min)
MPa
Độ bền kèo
Mpa
Độ dãn dài %
min
Thử nghiệm va đập J
A ≥235 400~520 22 27
B ≥235 400~520 22 27
D ≥235 400~520 22 27
E ≥235 400~520 22 27
AH32 ≥315 440~570 22 31
DH32 ≥315 440~570 22 31
EH32 ≥315 440~570 22 31
FH32 ≥315 440~570 21 31
AH36 ≥355 490-630 21 34
DH36 ≥355 490-630 21 34
EH36 ≥355 490-630 21 34
FH36 ≥355 490-630 21 34
AH40 ≥390 510-660 21 37
DH40 ≥390 510-660 21 37
EH40 ≥390 510-660 21 37
FH40 ≥390 510-660 21 37

THÉP TẤM KẾT CẤU CHUNG
                               
      C Si Mn P S N Cu Cr Mo V Nb Ni Ti
JIS G3101
Thép tấm thông thường
SS300         ≤0.050 ≤0.050                
SS400         ≤0.050 ≤0.050                
SS490 ≤ 16
16t ≤ 40
t≥40
                         
SS540 ≤ 16
16t ≤ 40
t≥40
                         
JIS G3106
Thép tấm kết cấu hàn
 
SM400A ≤ 50
50
≤0.23
≤0.25
  ≤2.5xC ≤0.035 ≤0.035                
SM400B ≤ 50
50
≤0.20
≤0.22
≤ 0.35 0.6~1.40 ≤0.035 ≤0.035                
SM400C ≤ 100 ≤0.18 ≤ 0.35 ≤ 1.40 ≤0.035 ≤0.035                
SM490A ≤ 50
50
≤0.20
≤0.22
≤ 0.55 ≤ 1.60 ≤0.035 ≤0.035                
SM490B ≤ 50
50
≤0.18
≤0.20
≤ 0.55 ≤ 1.60 ≤0.035 ≤0.035                
SM490C ≤ 100 ≤0.18 ≤ 0.55 ≤ 1.60 ≤0.035 ≤0.035                
SM490YA ≤ 100 ≤0.20 ≤ 0.55 ≤ 1.60 ≤0.035 ≤0.035                
SM490Yb ≤ 100 ≤0.20 ≤ 0.55 ≤ 1.60 ≤0.035 ≤0.035                
SM520A                            
SM520B                            
SM520C                            
SM570                            EN10025-2
Thép tấm kết cấu chung giành cho công việc hàn
S235JR ≤ 16
16 t ≤ 40
40
≤0.17
≤0.17
≤0.20
  ≤ 1.40 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.012 ≤0.55            
S235J0 ≤ 16
16 t ≤ 40
40
≤0.17
≤0.17
≤0.17
  ≤ 1.40 ≤0.030 ≤0.030 ≤0.012 ≤0.55            
S235J2       ≤ 1.40 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.012 ≤0.55            
S275JR ≤ 16
16t ≤ 40
t≥40
≤0.21
≤0.21
≤0.22
  ≤1.50 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.012 ≤0.55            
S275J0 ≤ 16
16t ≤ 40
t≥40
≤0.18
≤0.18
≤0.18
  ≤1.50 ≤0.030 ≤0.030 ≤0.012 ≤0.55            
S275J2 ≤ 16
16t ≤ 40
t≥40
≤0.18
≤0.18
≤0.18
  ≤1.50 ≤0.025 ≤0.025   ≤0.55            
S275J2G3 ≤ 16
16t ≤ 40
t≥40
                         
S355JR ≤ 16
16t ≤ 40
t≥40
≤0.24
≤0.24
≤0.24
≤ 0.55 ≤ 1.60 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.012 ≤0.55            
S355J0 16
16 t ≤ 40
40
≤0.20
≤0.20
≤0.22
≤ 0.55 ≤ 1.60 ≤0.030 ≤0.030 ≤0.012 ≤0.55            
S355J2 ≤ 16
16t ≤ 40
t≥40
≤0.20
≤0.20
≤0.22
≤ 0.55 ≤ 1.60 ≤0.025 ≤0.025   ≤0.55            
S355J2G3 ≤ 16
16t ≤ 40
t≥40
                         
S355K2 ≤ 16
16t ≤ 40
t≥40
≤0.20
≤0.20
≤0.22
≤ 0.55 ≤ 1.60 ≤ ≤0.025 ≤0.025   ≤0.55            
    C Si Mn P S N Cu Cr Al V Nb Ni Ti Mo
EN10025-3 thép tấm hàn kết cấu hạt mịn đã được chuẩn hoá S275N ≤ 0.18 ≤0.40 0.50~1.50 ≤ 0.030 ≤0.025 ≤0.015 ≤ 0.55 ≤0.30 ≥0.02 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.30 ≤0.05 ≤0.10
S275NL ≤ 0.16 ≤0.40 0.50~1.50 ≤ 0.030 ≤0.025 ≤0.015 ≤ 0.55 ≤0.30 ≥0.02 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.30 ≤0.05 ≤0.10
S355N ≤ 0.20 ≤0.50 0.90~1.65 ≤ 0.030 ≤0.025 ≤0.015 ≤ 0.55 ≤0.30 ≥0.02 ≤0.12 ≤0.05 ≤0.50 ≤0.05 ≤0.10
S355NL ≤ 0.18 ≤0.50 0.90~1.65 ≤ 0.025 ≤0.020 ≤0.015 ≤ 0.55 ≤0.30 ≥0.02 ≤0.12 ≤0.05 ≤0.50 ≤0.05 ≤0.10
S420N ≤ 0.20 ≤0.60 1.00~1.70 ≤ 0.030 ≤0.025 ≤0.015 ≤ 0.55 ≤0.30 ≥0.02 ≤0.12 ≤0.05 ≤0.50 ≤0.05 ≤0.10
S420NL ≤ 0.20 ≤0.60 1.00~1.70 ≤ 0.025 ≤0.020 ≤0.015 ≤ 0.55 ≤0.30 ≥0.02 ≤0.12 ≤0.05 ≤0.50 ≤0.05 ≤0.10
S460N ≤ 0.20 ≤0.60 1.00~1.70 ≤ 0.030 ≤0.025 ≤0.015 ≤ 0.55 ≤0.30 ≥0.02 ≤0.12 ≤0.05 ≤0.50 ≤0.05 ≤0.10
S460NL ≤ 0.20 ≤0.60 1.00~1.70 ≤ 0.025 ≤0.020 ≤0.015 ≤ 0.55 ≤0.30 ≥0.02 ≤0.12 ≤0.05 ≤0.50 ≤0.05 ≤0.10
EN10025-4 S275M                            
S275ML                            
S355M                            
S355ML                            
S420M                            
S420ML                            
S460M                            
S460ML                            
EN10025-5 S235J0W                            
S235J2W                            
S355J0WP                            
S355J2WP                            
S355J0W                            
S355J2W                            
S355K2W                            
EN10028-2 P235GH                            
P265GH                            
P295GH                            
P355GH                            
16Mo3                            
13CrMo4-5                            
10 CrMo 9-10                            
11 CrMo 9-10                            
EN10028-3 P275NH                            
P275NL1                            
P275NL2                            
                             
P355N                            
P355NH                            
P355NL1                            
P355NL2                            
P460NH                            
P460NL1                            
P460NL2                            
      C Si Mn P S Altotal
c
min.
N Mo Nb Ni Ti V khác
EN10028-5 P355M   0,14 0.50 1.6 0.025   0.020 0.015 0.20 0.05 0.50 0.05 0.1  
P355ML1 0.020    
P355ML2 0.020    
P420M   0,16 0.50 1.6 0.025   0.020  
P420ML1 0.020    
P420ML2 0.020    
P460M   0.16 0.60 1.7 0.025    
P460ML1 0.020    
P460ML2 0.020    
                               

TÍNH CHẤT CƠ LÝ
  Mác thép Độ dày danh nghĩa mm Giới hạn chảy Mpa Độ bền kéo
Mpa
Độ dãn dài%
Độ dày danh nghĩa
Năng lượng hấp thụ
Nhiệt độ                J
JIS G3101
Thép tấm thông thường
SS300 ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 100
100
205 ≤
195 ≤
175 ≤
165 ≤
330~430 ≤ 16
16 t ≤ 40
40
21
26
28
   
SS400 ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 100
100
245 ≤
235 ≤
215 ≤
205 ≤
400~510 ≤ 16
16 t ≤ 40
40
17
21
23
   
SS490 ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 100
100
285 ≤
275 ≤
255 ≤
245 ≤
490~610 ≤ 16
16 t ≤ 40
40
15
19
21
   
SS540 ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 100
100
400 ≤
390 ≤
-
-
≥540 ≤ 16
16 t ≤ 40
40
13
17
-
   
JIS G3106 SM400A ≤ 16
≤ 40
≤ 75
≤ 100
≤ 160
160
245
235
215
215
205
195
400~510        
SM400B ≤ 16
≤ 40
≤ 75
≤ 100
≤ 160
160
245
235
215
215
205
195
400~510        
SM400C ≤ 16
≤ 40
≤ 75
≤ 100
≤ 160
160
245
235
215
215
-
-
400~510        
SM490A 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 75
75 t ≤ 100
100 t ≤ 160
160
325
315
295
295
285
275
490~610        
SM490B ≤ 16
16t ≤ 40
t≥40
           
SM490C ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 75
75 t ≤ 100
100 t ≤ 160
160
325 ≤
315 ≤
295 ≤
295 ≤
-
-
490~610        
SM490YA ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 75
75 t ≤ 100
100 t ≤ 160
160
365 ≤
355 ≤
335 ≤
325 ≤
-
-
490~610        
SM490Yb ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 75
75 t ≤ 100
100 t ≤ 160
160
365 ≤
355 ≤
335 ≤
325 ≤
490~610        
SM520B ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 75
75 t ≤ 100
100 t ≤ 160
160
365 ≤
355 ≤
335 ≤
325 ≤
-
-
520~640 ≤ 16
≤ 50
50
15
19
21
00C
 
27
SM520C ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 75
75 t ≤ 100
100 t ≤ 160
160
365 ≤
355 ≤
335 ≤
325 ≤
-
-
520~640 ≤ 16
≤ 50
50
15
19
21
00C
 
47
SM570 ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 75
75 t ≤ 100
100 t ≤ 160
160
460 ≤
450 ≤
430 ≤
420 ≤
-
-
570~720 ≤ 16
16 t ≤ 20
20
19
26
20
-5℃ 47EN10025-2
Thép tấm kết cấu chung giành cho công việc hàn
S235JR ≤ 16
16t ≤ 40
t≥40
           
S235J0 ≤ 16
16t ≤ 40
t≥40
           
S235J2 ≤ 16
16t ≤ 40
t≥40
           
S275JR ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 63
63 t ≤ 80
80 t ≤ 100
100 t ≤ 150
150 t ≤ 200
≤ 250
275 ≤
265 ≤
255 ≤
245 ≤
235 ≤
-
-
-
410~560 6 ≤ t ≤ 40
40 t ≤ 63
≤ 100
23
22
21
   
S275J0 ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 63
63 t ≤ 80
80 t ≤ 100
100 t ≤ 150
150 t ≤ 200
≤ 250
275 ≤
265 ≤
255 ≤
245 ≤
235 ≤
-
-
-
410~560 6 ≤ t ≤ 40
40 t ≤ 63
≤ 100
23
22
21
   
S275J2 ≤ 16
16t ≤ 40
t≥40
           
S275J2G3 ≤ 16
16t ≤ 40
t≥40
           
S355JR ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 63
63 t ≤ 80
80 t ≤ 100
100 t ≤ 150
150 t ≤ 200
≤ 250
355 ≤
345 ≤
335 ≤
325 ≤
315 ≤
-
-
-
470~630 6 ≤ t ≤ 40
40 t ≤ 63
≤ 100
22
21
20
20℃ 27
S355J0 ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 63
63 t ≤ 80
80 t ≤ 100
100 t ≤ 150
150 t ≤ 200
≤ 250
355 ≤
345 ≤
335 ≤
325 ≤
315 ≤
-
-
-
470~630 6 ≤ t ≤ 40
40 t ≤ 63
≤ 100
22
21
20
0℃ 27
S355J2 ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 63
63 t ≤ 80
80 t ≤ 100
100 t ≤ 150
150 t ≤ 200
≤ 250
355 ≤
345 ≤
335 ≤
325 ≤
315 ≤
-
-
-
470~630 6 ≤ t ≤ 40
40 t ≤ 63
≤ 100
22
21
20
-20℃ 27
S355J2G3 ≤ 16
16t ≤ 40
t≥40
           
S355K2 ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 63
63 t ≤ 80
80 t ≤ 100
100 t ≤ 150
150 t ≤ 200
≤ 250
355 ≤
345 ≤
335 ≤
325 ≤
315 ≤
-
-
-
470~630 ≤ t ≤ 40
40 t ≤ 63
≤ 100
20
19
18
-20℃ 40
EN10025-3 thép tấm hàn kết cấu hạt mịn đã được chuẩn hoá S275N ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 63
63 t ≤ 80
80 t ≤ 100
100 t ≤ 150
150 t ≤ 200
≤ 250
275 ≤
265 ≤
255 ≤
245 ≤
235 ≤
225 ≤
215 ≤
205 ≤
100
100 ≤ t 200
≤ 250
370~510
350~480
350~480
≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 63
63 t ≤ 80
80 t ≤ 200
≤ 250
24
24
24
24
24
24
-20℃ 40
S275NL ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 63
63 t ≤ 80
80 t ≤ 100
100 t ≤ 150
150 t ≤ 200
≤ 250
275 ≤
265 ≤
255 ≤
245 ≤
235 ≤
225 ≤
215 ≤
205 ≤
100
100 ≤ t 200
≤ 250370~510
350~480
350~480
t ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 63
63 t ≤ 80
80 t ≤ 200
≤ 250
23
23
23
23
23
23
-50℃ 27
S355N ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 63
63 t ≤ 80
80 t ≤ 100
100 t ≤ 150
150 t ≤ 200
≤ 250
355 ≤
345 ≤
335 ≤
325 ≤
315 ≤
295 ≤
285 ≤
275 ≤
100
100 t ≤ 200
≤ 250470~630
450~600
450~600
 
≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 63
63 t ≤ 80
80 t ≤ 200
≤ 250
22
22
22
22
22
22
-20℃ 40
S355NL ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 63
63 t ≤ 80
80 t ≤ 100
100 t ≤ 150
150 t ≤ 200
≤ 250
355 ≤
345 ≤
335 ≤
325 ≤
315 ≤
295 ≤
285 ≤
275 ≤
t ≤ 100
100 t ≤ 200
≤ 250
470~630
450~600
450~600
≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 63
63 t ≤ 80
80 t ≤ 200
≤ 250
21
21
21
21
21
21
-50℃ 27
S420N ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 63
63 t ≤ 80
80 t ≤ 100
100 t ≤ 150
150 t ≤ 200
≤ 250
420 ≤
400 ≤
390 ≤
370 ≤
360 ≤
340 ≤
330 ≤
320 ≤
t ≤ 100
100 t ≤ 200
≤ 250
520~680
500~650
500~650
≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 63
63 t ≤ 80
80 t ≤ 200
≤ 250
19
19
19
19
19
19
-20℃ 40
S420NL ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 63
63 t ≤ 80
80 t ≤ 100
100 t ≤ 150
150 t ≤ 200
≤ 250
420 ≤
400 ≤
390 ≤
370 ≤
360 ≤
340 ≤
330 ≤
320 ≤
≤ 100
100 t ≤ 200
≤ 250
520~680
500~650
500~650
≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 63
63 t ≤ 80
80 t ≤ 200
≤ 250
18
18
18
18
18
18
-50℃ 27
S460N ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 63
63 t ≤ 80
80 t ≤ 100
100 t ≤ 150
150 t ≤ 200
≤ 250
460 ≤
440 ≤
430 ≤
410 ≤
400 ≤
380 ≤
370 ≤
-
≤ 100
100 t ≤ 200
≤ 250
540~720
530~710
≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 63
63 t ≤ 80
80 t ≤ 200
≤ 250
17
17
17
17
17
-20℃ 40
S460NL ≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 63
63 t ≤ 80
80 t ≤ 100
100 t ≤ 150
150 t ≤ 200
≤ 250
460 ≤
440 ≤
430 ≤
410 ≤
400 ≤
380 ≤
370 ≤
-
≤ 100
100 t ≤ 200
≤ 250
540~720
530~710
≤ 16
16 t ≤ 40
40 t ≤ 63
63 t ≤ 80
80 t ≤ 200
≤ 250
17
17
17
17
17
-50℃ 27
EN10025-4 S275M              
S275ML              
S355M              
S355ML              
S420M              
S420ML              
S460M              
S460ML              
EN10025-5 S235J0W              
S235J2W              
S355J0WP              
S355J2WP              
S355J0W              
S355J2W              
S355K2W              
EN10028-2 P235GH              
P265GH              
P295GH              
P355GH              
16Mo3              
13CrMo4-5              
10 CrMo 9-10              
11 CrMo 9-10              
EN10028-3 P275NH              
P275NL1              
P275NL2              
               
P355N              
P355NH              
P355NL1              
P355NL2              
P460NH              
P460NL1              
P460NL2              
      C Si Mn     P
EN10028-5 P355M   0,14 0.50 1.6     0.025
P355ML1     0.020
P355ML2     0.020
P420M   0,16 0.50 1.6     0.025
P420ML1     0.020
P420ML2     0.020
P460M   0.16 0.60 1.7     0.025
P460ML1     0.020
P460ML2     0.020


 
THÉP TẤM LÒ HƠI
      C Si Mn P S CU Nb Cr Ni Mo
ASTM A36 t ≤ 20
20 t ≤ 40
40 t ≤ 65
65 t ≤ 100
100 t
≤ 0.25
≤ 0.25
≤ 0.26
≤ 0.27
≤ 0.29
≤ 0.40
≤ 0.40
0.15~0.40
0.15~0.40
0.15~0.40
-
0.80~1.20
0.80~1.20
0.80~1.20
0.80~1.20
≤ 0.04 ≤ 0.05          
A283 Gr.A t ≤ 40 ≤ 0.14 ≤ 0.40 ≤ 0.90 ≤ 0.035 ≤ 0.04          
  Gr.B t ≤ 40 ≤ 0.17 ≤ 0.40 ≤ 0.90 ≤ 0.035 ≤ 0.04          
  Gr.C t ≤ 40 ≤ 0.24 ≤ 0.40 ≤ 0.90 ≤ 0.035 ≤ 0.04          
  Gr.D t ≤ 40 ≤ 0.27 ≤ 0.40 ≤ 0.90 ≤ 0.035 ≤ 0.04          
  A285                      
A588 Gr.A t ≤ 100 ≤ 0.19 .30~0.65 0.80~1.25 ≤ 0.04 ≤ 0.05 0.25~0.40   0.40~0.65 ≤0.04  
Gr.B t ≤ 100 ≤ 0.20 0.15~0.50 0.75~1.35 ≤ 0.04 ≤ 0.05 0.20~0.40   0.40~0.70 ≤0.05  
Gr.C t ≤ 100 ≤ 0.15 0.15~0.40 0.80~1.35 ≤ 0.04 ≤ 0.05 0.25~0.50   0.30~0.50 0.25~0.5  
Gr.K t ≤ 100 ≤ 0.17 0.25~0.50 0.50~1.20 ≤ 0.04 ≤ 0.05 0.30~0.50 0.005~0.05 0.40~0.70 ≤ 0.04 ≤0.01
A572 Gr42                      
Gr50                      
Gr60                      
Gr65                      
A515 Thép tấm ASTM A515 Gr.60 t ≤ 25 ≤ 0.24

0.15~0.40


≤ 0.90


≤0.025


≤0.025
         
25 t ≤ 50 ≤ 0.27          
50 t ≤ 100 ≤ 0.29          
100 t ≤ 200 ≤ 0.31          
t 200 ≤ 0.31          
Thép tấm ASTM A515 Gr.65 t ≤ 25 ≤ 0.28          
25 t ≤ 50 ≤ 0.31          
50 t ≤ 100 ≤ 0.33          
100 t ≤ 200 ≤ 0.33          
t 200 ≤ 0.33          
Thép tấm ASTM A515 Gr.70 t ≤ 25 ≤ 0.31 ≤ 1.20          
25 t ≤ 50 ≤ 0.33          
50 t ≤ 100 ≤ 0.35          
100 t ≤ 200 ≤ 0.35          
t 200 ≤ 0.35          
                     
A516 Thép tấm ASTM A516 Gr. 55 t ≤ 25 ≤ 0.18 0.15~0.40 0.60~0.90 ≤0.035 ≤0.035          
25 t ≤ 50 ≤ 0.20 0.15~0.40 0.6~1.2 ≤0.035 ≤0.035          
50 t ≤ 100 ≤ 0.22 0.15~0.40 0.6~1.2 ≤0.035 ≤0.035          
100 t ≤200 ≤ 0.24 0.15~0.40 0.6~1.2 ≤0.035 ≤0.035          
t 200 ≤ 0.26 0.15~0.40 0.6~1.2 ≤0.035 ≤0.035          
Thép tấm ASTM A516 Gr. 60 t ≤ 25 ≤ 0.21 0.15~0.40 0.60~0.90 ≤0.035 ≤0.035          
25 t ≤ 50 ≤ 0.23 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035          
50 t ≤ 100 ≤ 0.25 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035          
100 t ≤200 ≤ 0.27 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035          
t 200 ≤ 0.27 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035          
Thép tấm ASTM A516 Gr. 65 t ≤ 25 ≤ 0.24 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035          
25 t ≤ 50 ≤ 0.26 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤ .035          
50 t ≤ 100 ≤ 0.28 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035          
100 t ≤200 ≤ 0.29 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035          
t 200 ≤ 0.29 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035          
Thép tấm ASTM A516 Gr. 70 t ≤ 25 ≤ 0.27 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035          
25 t ≤ 50 ≤ 0.28 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035          
50 t ≤ 100 ≤ 0.30 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035          
100 t ≤ 200 ≤ 0.31 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.035          
t 200 ≤ 0.31 0.15~0.40 0.85~1.2 ≤0.035 ≤0.04          
A573 Gr58 t ≤ 13
13 t ≤ 40
≤ 0.23 0.10~0.35 0.60~0.90 ≤0.035 ≤0.04          
  Gr65 t ≤ 13
13 t ≤ 40
≤ 0.24
≤ 0.26
0.15~0.40 0.85~1.20 ≤0.035 ≤0.04          
  Gr70 t ≤ 13
13 t ≤ 40
≤ 0.27
≤ 0.28
0.15~0.40 0.85~1.20 ≤0.035 ≤0.04          
A709 Gr36 t ≤ 20
20 t ≤ 40
40 t ≤ 65
65 t ≤ 100
≤ 0.25
≤ 0.25
≤ 0.26
≤ 0.27
≤ 0.40
≤ 0.40
0.15~0.40
0.15~0.40
0.80~1.20
0.80~1.20
0.85~1.20
≤ 0.04 ≤ 0.05 Cu 0.20
Type1
Nb 0.005~0.05
Type2
V 0.01~0.15
Type3
Nb+V
0.02~0.15
Nb 0.05 ≤
Type5
N 0.015 ≤
V/N=4
       
  Gr50 ≤ 100 ≤ 0.23 ≤ 0.40
0.15~0.40
(40 t)
≤ 1.35 ≤ 0.04 ≤ 0.05          
Ngoài ra Công ty Thép Hưng Phúc còn cung cấp các loại:  THÉP TẤMThép Ống ĐúcTHÉP HÌNH, THÉP HỘP VUÔNGTHÉP HỘP CHỮ NHẬTTHÉP TRÒN ĐẶC-LÁP TRÒN ĐẶCINOX,ĐỒNG...

Tác giả bài viết: THÉP HƯNG PHÚC

Nguồn tin: THÉP HƯNG PHÚC:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ dịch vụ
Có thể bạn quan tâm
BẢNG BÁO GIÁ
Báo Giá Thép Tấm
Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay297
  • Tháng hiện tại10,015
  • Tổng lượt truy cập7,200,102

Đối tác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây